Rzetelna i skuteczna

pomoc
prawna

Tu podaj tekst alternatywny

Obsługa prawna

Kancelaria oferuje pomoc prawną w formie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Taki wariant współpracy obejmuje kompleksową pomoc prawną dostosowaną do oczekiwań klienta oraz prowadzonego przedmiotu działalności. Klient pozostaje w stałym kontakcie z kancelarią, aby pomoc prawna świadczona była w sposób najbardziej efektywny.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży energetycznej, transportowej, budowlanej, usługowej, rolniczej, produkcyjnej, handlowej, finansowej, deweloperskiej.

Sprawy indywidualne

Pomoc prawna może być świadczona w ramach skonkretyzowanego problemu prawnego na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. W takim zakresie kancelaria oferuje prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, sporządzanie projektów umów, pism procesowych, opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych.

Pomoc prawna świadczona jest z zakresu:

  • prawo cywilnego (np. sprawy o zapłatę, dochodzenie odszkodowań, windykacja należności, sprawy o prawo własności i prawa rzeczowe, w tym na nieruchomościach, umowy cywilnoprawne, spadki)
  • prawa rodzinnego (np. sprawy o rozwód, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, z zakresu władzy rodzicielskiej),
  • prawa karnego i karno skarbowego (np. obrona w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym, reprezentowanie pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego lub subsydiarnego),
  • prawa administracyjnego,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (np. spory sądowe, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące świadczeń rentowych, emerytalnych i innych, zasiłków)
  • prawa spółek handlowych (np. rejestracja podmiotów w KRS, zmiana danych w KRS, przygotowanie projektów umów spółek, uchwał, spory na tle Kodeksu spółek handlowych)
  • prawa transportowego,
  • prawa zamówień publicznych,
  • prawa finansowego, w tym prawa bankowego,
  • prawa budowlanego.
Kontakt
Ewa

Ewa Książek

tel. +48 665 747 061

ewa@ksiazekadwokaci.pl

Ewa

Piotr Książek

tel. +48 605 085 587

piotr@ksiazekadwokaci.pl

Kancelaria Adwokacka

ul. Warszawska 26/9

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. +48 95 729 38 99

kancelaria@ksiazekadwokaci.pl