Piotr Książek

Adwokat

W 2003 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2005-2008 odbywał aplikację adwokacką. Po zdanym egzaminie adwokackim, w 2008 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Specjalizacja

  • obsługa podmiotów gospodarczych,
  • prowadzenie sądowych procesów gospodarczych,
  • prawo spółek handlowych.

Ponad to posiada doświadczenie z zakresu:

  • prawa cywilnego (sprawy o odszkodowania za szkody komunikacyjne i osobowe, sprawy rozwodowe),
  • prawa karnego i karno skarbowego (obrońca w licznych procesach sądowych oraz pełnomocnik pokrzywdzonych),
  • prawa administracyjnego, w tym w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Posiada doświadczenie w pracy w organach egzekucyjnych.

tel. +48 605 085 587
piotr@ksiazekadwokaci.pl

Piotr